JAK ZAČÍT SPOLUPRACOVAT?

1 Zavolejte nám.
2 Napište nám.
3 Dohodněte si PŘEDEM schůzku.

Pokud máte naléhavé přání a nejsme dostupní, dejte nám prosím vědět tím, že nám pošlete e-mail na adresu: info@etvorba.cz. Odpovíme hned jak to bude možné!

JSME VÁM K DISPOZICI

Konzultace zdarma
Po-Pá: 7:00 - 16:00
Technická podpora 24/7:
podpora@etvorba.cz

Na trhu s webovými aplikacemi se pohybujeme už přes 20 let. My jsme partner, který Vám zajistí stabilní zázemí, kvalitní služby a výhodné ceny.

Za tu dobu jsme při jednáních se zákazníky zaslechli obrovské množství dotazů. Internet představuje neustálý konkurenční boj, nutnost zdokonalovat se a inovovat.

Dlouhodobá spolupráce nemusí znamenat paušální poplatek každý měsíc, nebudeme vás nutit platit za něco, co nevyužijete. Můžete nás kontaktovat pouze ve chvíli, kdy potřebujete, a zaplatit jednorázově pouze za provedené služby. Vaše požadavky vyřídíme rychle a za partnerské ceny.

Na našich stránkách naleznete mnoho užitečných rad zcela zdarma. Najdete u nás i službu Maintenance (nebo také údržba), je to v podstatě předplacená služba, kterou získáte rychlou podporu, získáváte automaticky nové verze a slevy na nákup nových modulů. Aktuální znění a smlouvu na službu Maintenance naleznete.

Každý zákazník se sám rozhodne jakou službu bude využívat, vše se specifikuje i smluvní Smlouvou o dílu, která je k dispozici v administračním rozhraní každého zákazníky, vzorovou smlouvu naleznete níže. Pokud budete vyžadovat instalaci internetové aplikace na vlastní server bude nutné uzavřít i Licenční ujednání, které je k dispozici také v administračním rozhraní.

Jakou podporu můžete očekávat?

01

SEO testy - SEO audit

Vyhodnotíme vaše stávající stránky a navrhneme zlepšení. Provádíme SEO testy, naše rady a návody pro kvalitní SEO optimalizaci. Od nás bude mít dobré předpoklady pro další práci v síti. Stránky prostě půjdou rychle před konkurenci.

02

Řízení reklamy, kampaní na internetu a navýšení návštěvnosti

O reklamách přemýšlíme, nabízíme alternativy a nechceme zbytečné výdaje našich klientů. Ve výsledku přinášíme našim klientům velkou přidanou hodnotu. Od nás zajištěný Sklik, Google nákupy a marketingová podpora návštěvnosti jsou ideální reklama s nízkými náklady.

03

Registrace do katalogů a vyhledávačů

Registrace stránek do katalogů znamená "budování zpětných odkazů" (linkbuilding), přičemž podle počtu odkazů vedoucích na váš web se vaše stránky zařadí při vyhledávání na vyšší místo ve výsledcích hledání. Kvalitní a odbornou registraci do vyhledávačů nepodceňujte, je to základ, aby vás někdo i našel.

04

Podporujeme provoz nových stránek

Naučíme vás efektivně vkládat produkty a naplno využívat funkcí stránek. Objednáte-li si další služby placené podpory můžete mít vše pod dohledem až po komplexní obsluhu stránek. Technická podpora nemusí znamenat paušální poplatek každý měsíc, nikoho nenutíme platit za něco, co třeba ani nevyužijete. Můžete nás kontaktovat pouze ve chvílí, kdy potřebujete, a zaplatit jednorázově pouze za provedené služby.

05

Optimalizujeme každé námi dodané stránky

Víme, že v praxi jde o víc, než naprogramovat kvalitní stránky, nebo prodejní řešení a pak jen spustit aplikaci na internetu. Vytvořit a umístit www stránky již dnes nestačí. Je potřeba se dlouhodobě starat o to, aby je bylo možné v internetu snadno vyhledat a zajistit jejich rychlý postup na přední místa vyhledávačů.

06

Rychlejší postup v pořadí

Máte hotové stránky a lidé vás přesto nenavštěvují a jste daleko ve vyhledávačích? Po objednání našich služby uvidíte rozdíl, navýšíme okamžitě návštěvnost a síla stránek poroste. Připravíme vám rozbor stránek a návrhy na jejich zlepšení.

07

Prostě vše co budete potřebovat

Můžete potřebovat něco speciálního? Vybírat můžete z nabídky připravených šablon s designem na míru, ale i variant profeionálních obchodů individuálně programovaných a aplikací na míru.

08

Snažíme se o dlouhodobou spolupráci

Na trhu s webovými aplikacemi se pohybujeme už přes 20 let. Za tu dobu jsme při jednáních se zákazníky zaslechli obrovské množství dotazů. Internet představuje neustálý konkurenční boj, nutnost zdokonalovat se a inovovat. My jsme spolehlivý partner a na našich stránkách naleznete mnoho užitečných rad zcela zdarma.

Mohlo by vás zajímat

Proč si od nás nechat zajistit doménu?

Máme zkušenosti s výběrem domén, doménové jméno je klíčovým faktorem.

Chcete mít jistotu toho, že vaše doména bude chráněna, bez potíží a výpadků poběží? Chcete mít jistotu, že kdyby se náhodou něco stalo, že bude někdo připraven to řešit? Máme pro vás řešení, nechat si zajistit doménu od nás.

Nechcete už platit velké peníze, aniž byste věděli za co?

Chcete mít jistotu toho, že vaše webová aplikace, internetová prezentace nebo e-shop bez potíží a výpadků poběží? Chcete mít jistotu, že kdyby se náhodou něco stalo, že bude někdo připraven to řešit?

Nabízíme komplexní grafické služby v oblasti tvorby webových stránek, reklam a reklamních kampaní.

Můžeme upravovat vaše dodané fotografie, loga, fotografovat zboží apod..

Vytvořit a umístit www stránky ze šablony již dnes nestačí.

Je potřeba návštěvníka připoutat do obsahu! Správná grafika přivede na váš web nové návštěvníky.

Řešíme každý úkol několikrát a přemýšlíme o výsledku. Webová stránka je v současnosti nepostradatelná a zároveň velice levná forma prezentace pro každou firmu. Uživatel hledající informace si udělá představu o neznámé firmě podle prvního dojmu z jejího webu.

Dokumenty a informace

Garance dostupnosti

Přestože se snažíme udržovat servery v chodu nonstop a zajišťovat tak 100% dostupnost, tak v rámci pravidelné údržby, není možné uvádět fiktivně 100% dostupnost, proto transparentně garantujeme dostupnost 99,8%.

Na co se garance dostupnosti nevztahuje:

- je-li nedostupnost kratší, než 5 min (servisní restarty služeb apod.)
- je-li způsobena vlivem vyšší moci, či vlivem třetí strany
- subjektivním pocitem nedostupnosti, např. z důvodu pomalého připojení pc klienta
- na plánované servisní odstávky serveru

Platby

Zákazník je povinen provádět platby za Služby nejpozději k datu splatnosti faktury nebo výzvy k platbě. Dnem platby faktury nebo výzvy k platbě se rozumí den připsání platby na bankovní účet Poskytovatele. Cena Služby je vždy stanovena a vyčíslena na faktuře Poskytovatele.

Platby za domény a server se platí zásadně vždy dopředu, převážně za celý kalendářní rok.

Platba je považována za uhrazenou, pokud je v termínu splatnosti připsána na správný bankovní účet Poskytovatele, pod správným variabilním symbolem a ve správné výši (po odečtení všech bankovních poplatků). V případech, kdy platba tyto podmínky nesplňuje, si Poskytovatel vyhrazuje právo nezahájit poskytování Služby, eventuálně omezit, pozastavit či ukončit její poskytování.

Pokud Zákazník neuhradí platbu po termínu splatnosti ani přes opakovanou výzvu, je Poskytovatel oprávněn omezit, pozastavit či ukončit i jakoukoliv jinou Službu poskytovanou Zákazníkovi a to i bez předchozího upozornění.

V případě přerušení služeb z důvodu neplacení Zákazníka a jejich následné zprovoznění vzniká Poskytovateli nárok na úhradu poplatku a prací s tím souvisejících dle ceníku. Pokud provedete platbu včas, tj. ve splatnosti, poplatek za zprovoznění vám nehrozí.

Po připsání platby Zákazníka na účet Poskytovatele uskutečněné na základě výzvy k platbě vystaví Poskytovatel do patnácti (15) dnů na platbu řádný daňový doklad pokud nebyl přiložen u výzvy k platbě.

Zákazník souhlasí s tím, že dostatečným doručením daňového dokladu je jeho zaslání na kontaktní adresu elektronické pošty Zákazníka a/nebo jeho zpřístupnění v Administraci stránek, v elektronickém formátu (například .pdf).

Obnovy dat

Data umístěna na virtuálních serverech jsou pravidelně zálohována pokud máte tuto službu placenou.

Zálohy všech stránek provádíme každou noc po půlnoci. Pokud službu zálohování standardně neplatíte nelze garantovat obnovu některých dat.

V případě odpojení služby (např. za opožděnou úhradu) nebo požadavku na obnovení ze zálohy (poškození dat nesprávnou obsluhou) je zpoplatněno zvláštním poplatkem dle ceníku. Pokud provedete platbu za webhosting včas, tj. ve splatnosti, poplatek a ztráta dat vám nehrozí.

U domén je třeba kromě data expirace také brát v potaz nejzazší termín, ve kterém je možné doménu obnovit na další období.

Pokud doména není uhrazena do tohoto data, není označena k obnově a k datu expirace bude zavedena do karantény nebo zrušena, dle pravidel pro danou koncovku.

Pokud je datum pro obnovu před expirací a doména do něj není uhrazena, není možné s doménou nic dělat až do její expirace, po které je možné požádat o vyjmutí z karantény. Vyjmutí z karantény je zpoplatněno zvláštním poplatkem dle ceníku jednotlivých poskytovatelů domén. Pokud provedete platbu včas, tj. ve splatnosti, expirace domény vám nehrozí.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb (domény a profesionální webhosting )

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

eTvorba - zastoupena majitelem společnosti Jiří Brožem vydává tímto postupem podle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako "VOP").


2. SMLUVNÍ STRANY

2.1. Jiří Brož st., eTvorba, se sídlem Vysoká nad Labem 204, Vysoká nad Labem, IČO 10470191, podnikající jako OSVČ vedený na ŽÚ Hradec Králové

Bankovní spojení:
v České republice: mBank, č.ú: 670100-2204327039/6210 (není-li uvedeno ve výzvě jinak)

Kontaktní adresa pro písemný styk:
a) Jiří Brož - eTvorba, Vysoká nad Labem 204, Vysoká nad Labem, PSČ 503 31
b) E-mail : info@etvorba.cz

- nabídky, obecné dotazy a informace: info@etvorba.cz
- podpora projektů: podpora@etvorba.cz

dále jako "Poskytovatel".

2.2. Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, které Poskytovatel poskytuje Služby na základě Smlouvy uzavřené v souladu s těmito VOP. dále jako "Zákazník".


3. DEFINICE POJMŮ

Pojmy užívané s velkým počátečním písmenem mají pro účely těchto VOP následující význam:

3.1. Akceptací ze strany Poskytovatele je okamžik Zahájení čerpání Služby není-li ve VOP nebo Smlouvě stanoveno jinak. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem Akceptace řádné a úplné Objednávky Zákazníka Poskytovatelem, není-li ve Smlouvě nebo těchto VOP stanoveno jinak. Za řádně odsouhlasenou objednávku se rozumí i úhrada za dohodnuté služby po osobní či písemné nabídce Poskytovatele.

3.2. Autorizovaný požadavek: je žádost Zákazníka podaná prostřednictvím internetového formuláře podpory (viz https://etvorba.cz/zadost-o-podporu, sekce „Autorizovaný požadavek“), emailem na adresu Poskytovatele nebo písemně na adresu pro písemný styk.

3.3. Autorský zákon: je zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění anebo zákon jej nahrazující.

3.4. Doba čerpání Služby: je doba účinnosti Smlouvy tj. od Zahájení po ukončení poskytování Služby Poskytovatelem Zákazníkovi.

3.5. Fakturační období: je období, na které byla Služba objednána, a na které byla vystavena výzva k platbě a / nebo faktura.

3.6. Kontaktní adresa eTvorby: je poštovní adresa místa a/nebo adresa elektronické pošty uvedená v článku 2.1 VOP.

3.7. Kontaktní adresa Zákazníka je poštovní adresa místa a/nebo adresa elektronické pošty, která je uvedena na webových stránkách Zákazníka

3.8. Občanský zákoník: je zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění, ve znění prováděcích předpisů; anebo zákon jej nahrazující.

3.9. Objednávkou je objednávka Služeb Poskytovatele vytvořená Zákazníkem Písemně nebo objednávka Zákazníkem potvrzená. V případě objednávky učiněné Zákazníkem jinak než Písemně (např. po telefonu) je úhrada výzvy k platbě a/nebo faktury – daňového dokladu na první Fakturační období konkrétní Služby považována za potvrzení Objednávky této Služby Zákazníkem ve smyslu tohoto ustanovení. Smlouva a tyto VOP mohou dále definovat, které úkony Zákazníka jsou považovány za novou Objednávku (viz např. 6.1.).

3.10. Obsah zákaznického serveru (Zákaznická data): je soubor všech dat v části datového prostoru vyhrazené Zákazníkovi mimo dat umístěných do tohoto prostoru Poskytovatelem.

3.11. Oznámení (upozornění, notifikace): je oznámení uskutečněné Písemně a zaslané na Kontaktní adresu Zákazníka nebo zveřejněné v rámci Zákaznické administrace nebo na WWW stránkách Poskytovatele.

3.12. Písemný, Písemně: jedná se o dokument nebo sdělení smluvní strany ve formě,

- listinné nebo
- elektronické,

doručené na Kontaktní adresu pro písemný styk strany druhé nebo umístěné / poskytnuté na příslušných WWW stránkách Poskytovatele. Za písemné sdělení dle tohoto ustanovení se považuje také sdělení formou datového souboru vzniklého řádným vyplněním všech potřebných údajů resp. informací Zákazníkem do formuláře na příslušných WWW stránkách Poskytovatele a jeho odeslání podle pokynů Poskytovatele.

3.13. Pravidla pro registraci doménových jmen jsou pravidla, kterým podléhá Služba Registrace domény vždy pro danou konkrétní doménu nejvyšší úrovně (TLD), a která vydává a aktualizuje vždy konkrétní správce dané domény nejvyšší úrovně (např. sdružení CZ NIC pro doménu .cz). Tato pravidla jsou dostupná na internetových stránkách správce dané domény nejvyšší úrovně a Poskytovatel negarantuje jejich plný překlad, aktualizaci ani úplnou prezentaci přímo na svých WWW stránkách. Zákazník využívající Služby Registrace domény u Poskytovatele je povinen se seznámit s těmi Pravidly pro registraci doménových jmen, kterých se týká Zákazníkova Objednávka.

Pravidla sdružení CZ.NIC pro registraci doménových jmen v ccTLD .cz jsou dostupná na webových stránkách sdružení CZ.NIC https://www.nic.cz.

Pravidla registrace .SK domén jsou dostupná na webových stránkách https://www.sk-nic.sk.

Pravidla registrace .EU domén jsou dostupná na webových stránkách sdružení EURid https://www.eurid.eu.

Pravidla registrace ENUM domén jsou dostupná na webových stránkách sdružení CZ.NIC https://enum.nic.cz..

Pravidla registrace nadnárodních a národních domén spadajících pod společnost ICANN jsou dostupná na webových stránkách společnosti ICANN.ORG https://www.icann.org.

3.14. Provoz serveru: je chod Serveru za účelem přenosu dat mezi Serverem a internetem, Servery navzájem nebo mezi Serverem a Síťovou infrastrukturou.

3.15. Předpisy o elektronickém podpisu jsou zejména Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), v platném znění, Nařízení vlády č. 212/2012 Sb., v platném znění.

3.16. Příkazní smlouva je smlouva uzavíraná mezi Zákazníkem a Poskytovatelem o registraci domén, kde je Poskytovatel evidován jako držitel domény. Přesné a aktuální znění Příkazní smlouvy je dostupné na WWW stránkách Poskytovatele v části týkající se registrace domén, pro které podmínka evidence Poskytovatele jako majitele domény platí. V době zveřejnění těchto VOP se tato podmínka týká např. registrace domény SK. Ze strany Zákazníka je Příkazní smlouva uzavřena odesláním Objednávky na registraci domény v zastoupení nebo odesláním žádosti na změnu držitele domény na Poskytovatele. Ze strany Poskytovatele je Příkazní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény. Zákazník i Poskytovatel mohou kdykoliv požádat o stvrzení Příkazní smlouvy v listinné podobě a druhá strana je povinna takové žádosti vyhovět do deseti dnů od jejího obdržení.

3.17. Registrace domény (Registrační Služba, Registrace): je Služba zprostředkovaná Poskytovatelem sloužící pro registraci a údržbu internetových doménových jmen (domén) II. resp. III. řádu pod vybranými TLD (Top Level Domains) registry.

3.18. Server: je fyzický server, tzn. počítačový systém v podobě kompaktního hardware, na kterém jsou provozovány internetové služby (HTTP server, FTP server, IMAP server, atd.) specifikované ve Smlouvě.

3.19. Síťová infrastruktura: je soubor hardwarových a softwarových prostředků umožňující provoz Serveru.

3.20. Službou se rozumí služba poskytovaná Poskytovatelem Zákazníkovi na základě Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem v souladu s VOP.

3.21. Smlouvou se rozumí Písemná smlouva nebo smlouva uzavřená odesláním Objednávky Zákazníkem a její Akceptací ze strany Poskytovatele, na základě, které vzniká smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem v souladu s VOP. Součástí smlouvy je vždy poskytnutí kontaktních a fakturačních údajů Zákazníkem v rozsahu požadovaném Poskytovatelem spolu s vyjádřením souhlasu Zákazníka s VOP a to i elektronicky prostřednictvím prostředků sítě internet.

3.22. SPAM: Poskytovatel definuje SPAM jako nevyžádané sdělení (nejčastěji reklamní) šířené masově internetem nebo v sítích telekomunikačních operátorů formou např. e-mailu, SMS, MMS, příspěvků do diskuzního fóra, komentářů, pomocí instant messagingu a dalších komunikačních prostředků.

3.23. TLD (Top Level Domain) je doména nejvyšší úrovně a v doménovém jméně je doména nejvyšší úrovně uvedena na konci (např. .eu, .org, .com). ccTLD (country-code) je národní doména nejvyššího řádu, tedy doména nejvyššího řádu společná pro domény daného státu či závislého území (např. doména .cz je určena pro počítačové sítě v ČR).

3.24. Virtuální server: Virtuální servery - mohou být poskytovány různým zákazníkům. Na Virtuálních serverech jsou provozovány webhostingové služby.

3.25. VOP: definují obchodní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem. V souladu s nimi Poskytovatel poskytuje resp. poskytne Zákazníkovi (na základě Smlouvy) Služby za podmínek definovaných těmito VOP a/nebo Smlouvou. Uzavřením Smlouvy Zákazník schvaluje, že se se zněním VOP seznámil a souhlasí s tím, že se těmito VOP řídí smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, pokud tyto VOP a/nebo Smlouva nestanoví jinak. VOP včetně příloh, ceník služby, písemná smlouva a ostatní smluvní cenová ujednání jsou součástí Smlouvy a tvoří její úplný obsah.

3.26. Výpadek provozu serveru: je neplánované přerušení provozu Serveru a/nebo Virtuálního serveru.

3.27. WWW stránky Poskytovatele: jsou internetové stránky, jejichž obsah spravuje Poskytovatel.

3.28. Zahájení čerpání Služby: je okamžik, kdy Zákazník začal nebo mohl začít využívat Službu, nebo kdy Služba byla dostupná na základě VOP a/nebo Smlouvy.

3.29. Zákaznická administrace: je online rozhraní se souborem nástrojů na adrese www.vašedoména/admin určené pro správu stránek včetně přehledu smluv či informací od Poskytovatele (včetně nápovědy a parametrů služeb) přístupné Zákazníkovi a/nebo Poskytovateli. Toto rozhraní je zabezpečeno heslem.

3.30. Zákaznickým serverem se rozumí Server nebo jeho část, která slouží výhradně a plně jednomu Zákazníkovi.

3.31. Závadný obsah: jedná se zejména, nikoli však výlučně, o takový Obsah zákaznického serveru, který je v rozporu:

3.31.1. se zákony a právními předpisy závaznými na území České republiky

3.31.2. s dobrými mravy

3.31.3. se zásadami poctivého obchodního styku

3.31.4. se zvyklostmi

3.31.5. s rozhodnutím soudu

3.31.6. právními obyčeji daného jazykového teritoria.


4. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

4.1. Poskytovatel se zavazuje Zákazníkovi poskytovat Službu dle Smlouvy a/nebo VOP.

4.2. Podmínkou poskytování Služby Poskytovatelem je nezbytná součinnost Zákazníka v případech, kdy je vyžadováno doložení dalších náležitostí vyplývajících ze specifik jednotlivých Služeb.

4.3. Poskytovatel může odmítnout poskytnutí Služeb a uzavření Smlouvy se Zákazníkem v souladu s platnou právní úpravou, Smlouvou a/nebo těmito VOP, a to zejména z následujících důvodů:

4.3.1. Zákazník odmítá přijmout VOP a/nebo jiné podmínky uvedené v návrhu Smlouvy, včetně zaplacení případné zálohy,

4.3.2. Zákazník odmítá poskytnout údaje vyžádané Poskytovatelem, nebo poskytl údaje neúplné nebo nepravdivé,

4.3.3. dle informací Poskytovatele lze důvodně předpokládat, že Zákazník nebude plnit své závazky,

4.3.4. Zákazník je právně nezpůsobilý k plnění svých závazků,

4.3.5. jednání Zákazníka je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy,

4.3.6. Poskytovatel považuje uzavření Smlouvy za pro něj nevýhodné.

4.4. Doručením Objednávky Poskytovateli ani přijetím platby od Zákazníka Poskytovatel negarantuje zahájení provozování Služby a Zákazníkovi tím automaticky nevzniká nárok na Zahájení čerpání Služby viz. 3.28

4.5. V případě existence více souběžných Objednávek na Službu, kterou je z podstaty možno poskytnou jedinému Zákazníkovi (např. registraci jedinečného doménového jména) je pro uzavření Smlouvy a Zahájení čerpání Služby rozhodující Akceptace ze strany Poskytovatele.

4.6. Poskytovatel může požadovat, aby Zákazník uvedl informace nezbytné ke zjištění a ověření jeho totožnosti a právní způsobilosti pro uzavření smluvního vztahu s Poskytovatelem.

4.7. Poskytovatel se zavazuje informovat Zákazníka (formou Oznámení) o všech okolnostech znemožňujících poskytování Služeb dle Smlouvy, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy předem. To se týká zejména přerušení provozu z důvodu nutné správy Síťové infrastruktury, přerušení dodávky energie, rekonstrukce objektů a inženýrských sítí či prostor, ve kterých jsou Služby poskytovány.

4.8. Poskytovatel neověřuje doručení Oznámení ani jiných sdělení Zákazníkovi. Odeslání Oznámení či jiného sdělení na Kontaktní adresu Zákazníka je považováno za doručení. Přijetím těchto VOP bere Zákazník tuto skutečnost na vědomí.

4.9. Poskytovatel nenese zodpovědnost za přerušení poskytování Služeb Zákazníkovi dle těchto VOP a/nebo Smlouvy v případě zásahu třetích osob či vyšší moci (zejména povodeň, požár, vítr, válka, zemětřesení apod.) nebo v případě poruchy na zařízení třetích dodavatelů (zejména rozsáhlý a dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení atd.), pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možno zabránit nebo nebyly způsobeny nedbalostí Poskytovatele a/nebo byly způsobeny neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu Služby.

4.10. Pokud Poskytovatel předpokládá nutný zásah do hardware nebo software strojů, na kterých je některá z nabízených Služeb provozována, nebo které s provozem Služby bezprostředně souvisejí, a pokud tento zásah omezí funkčnost Služby v jednorázovém rozsahu delším než třicet (30) minut, tak tuto plánovanou odstávku Poskytovatel oznámí adekvátním způsobem nejpozději dvacetčtyři (24) hodin před jejím započetím. Za adekvátní způsob se považuje zveřejnění informace o plánované odstávce formou Oznámení.

4.11. Nestanoví-li Smlouva nebo VOP jinak, souhlasí Zákazník s tím, že Poskytovatel je oprávněn:

4.11.1. uskutečnit přerušení v poskytování Služby na nezbytně dlouhou dobu za účelem údržby a případných oprav svých zařízení,

4.11.2. pozastavit nebo omezit poskytování Služby, pokud je poskytování Služby znemožněno nebo omezeno objektivně neodvratitelnou událostí, kterou Poskytovatel nemohl předvídat nebo jí zabránit (zejména vyšší moc a obdobné okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu Obchodního zákoníku),

4.11.3. dočasně přerušit či omezit poskytování Služby v nezbytném rozsahu bez předchozího upozornění Zákazníka, je-li Služba využívána v rozporu se Smlouvou a/nebo VOP a dochází-li tím k ohrožení funkce resp. funkčnosti zařízení Poskytovatele nebo třetích subjektů. Zejména se jedná o výskyt Závadného obsahu a/nebo Obsahu zákaznického serveru,
- který lze označit jako SPAM, který slouží k rozesílání SPAMu, odkazuje na SPAM, přičemž je z provozu vyloučeno i provozování Služeb Zákazníkům, kteří jsou spojováni a publikováni v souvislosti s pojmem SPAM,
- který obsahuje nedovolené aplikace a skripty, případně který přetěžuje databázové systémy nebo způsobuje špatnou funkci Serverů,
- který přetěžuje infrastrukturu a přípojné linky nebo hardware Poskytovatele případně jiných osob,
- který ohrožuje soukromí nebo bezpečnost počítačových systémů jiných uživatelů sítě internet nebo ohrožuje soukromí nebo bezpečnost jakýchkoliv jiných subjektů (například prostřednictvím virů, generátorů hesel, anonymizérů, phishingu apod.),
- který obsahuje jakékoli informace, poškozující dobré jméno Poskytovatele nebo jeho spolupracovníků.

4.12. V ostatních případech podstatného porušení závazků daných VOP a/nebo Smlouvou a/nebo právními předpisy může Poskytovatel omezit nebo přerušit poskytování Služby bez předchozího upozornění Zákazníka, popř. po marném uplynutí lhůty, pokud ji Poskytovatel stanoví k odstranění závadného stavu.

4.13. Poskytovatel není nijak zodpovědný za zneužití přihlašovacích údajů Zákazníka nebo osobních údajů Zákazníka či třetích stran, na základě, kterých přijal a akceptoval objednávku služby nebo provedl jakoukoli požadovanou změnu či úpravu již existujících údajů a Služeb, pakliže toto zneužití nezpůsobil sám Poskytovatel.

Za zneužití těchto údajů ze strany Poskytovatele nemůže být považováno jejich zaslání Zákazníkovi na jím uvedenou Kontaktní adresu před a/nebo po zřízení Služby, ani jejich opětovné zaslání Zákazníkovi poté, co o jejich opakované sdělení Zákazník požádá.

Poskytovatel je oprávněn změnit přístupové kódy z naléhavého technického důvodu i bez souhlasu Zákazníka, a to za předpokladu, že toto opatření je nutné k řádnému poskytování Služeb.

4.14. Poskytovatel vykonává svým jménem a na svůj účet majetková práva k dílu ve smyslu Autorského zákona, které vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z těchto VOP a Smlouvy. Na dílo se dále vztahuje ustanovení §65 a §66 Autorského zákona.

4.15. Poskytovatel potvrzuje, že splňuje všechny zákonem požadované předpoklady, které se týkají ochrany osobních údajů, a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

4.16. Poskytovatel je oprávněn měnit rozsah, podmínky, vlastnosti, kvalitu a ceny jednotlivých Služeb. V případě závažné změny nepříznivé pro Zákazníka poskytne Poskytovatel Zákazníkovi původní Službu po dobu trvání příslušného Fakturačního období. Po skončení Fakturačního období převede Poskytovatel Zákazníka na jinou, původní Službě co nejvíce odpovídající Službu a informuje o tom Zákazníka Oznámením.

4.17. Poskytovatel je oprávněn ukončit poskytování stávajících Služeb z ekonomických důvodu, z důvodu zavedení nových Služeb, změny podmínek na trhu, zkvalitnění Služeb, vývoje nových technologií apod. Služby, jejichž poskytování má být ukončeno, se Poskytovatel zavazuje nahradit jinými obdobnými službami, je–li to technicky možné a ekonomicky přiměřené. O takové změně informuje Poskytovatel Zákazníka formou Oznámení v přiměřené lhůtě předem.

4.18. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za Obsah stránek Zákazníka.

4.19. Telefonní hovor Zákazníka se zákaznickou podporou Poskytovatele může být nahráván, a to za účelem vnitřní kontroly služeb a zvyšování jejich kvalit, či za účelem zajištění důkazu o transakci uskutečněné prostřednictvím zákaznické podpory.


5. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

5.1. Zákazník je povinen se před zahájením čerpání Služby seznámit s obsahem Smlouvy, VOP a s Pravidly pro registraci doménových jmen.

5.2. Zasláním a/nebo potvrzením Objednávky Zákazník akceptuje tyto VOP a zároveň prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s aktuálními Pravidly pro registraci doménových jmen v rámci těch domén nejvyšší úrovně, kterých se Objednávka týká.

5.3. Zákazník je povinen využívat Služby Poskytovatele tak, aby nenarušovaly práva třetích stran a byly v souladu se zákony a právními předpisy závaznými na území České republiky, s dobrými mravy, zásadami poctivého obchodního styku, se zvyklostmi nebo s rozhodnutím soudu nebo s právními obyčeji daného jazykového teritoria.

5.4. Zákazník je povinen Služby užívat pouze způsobem, který je v souladu s těmito VOP, se Smlouvou a/nebo s případnými pokyny Poskytovatele.

5.5. Zákazník je povinen chránit oprávněné zájmy Poskytovatele a třetích osob a nešířit informace, jejichž obsah je v rozporu s právními předpisy, Smlouvou, těmito VOP a/nebo obchodními zvyklostmi.

5.6. Zákazník se zavazuje provádět platby za Služby nejpozději k datu splatnosti faktury nebo výzvy k platbě. Dnem platby faktury nebo výzvy k platbě se rozumí den připsání platby na bankovní účet Poskytovatele. Cena Služby je vždy stanovena dle aktuálního ceníku, který je k dispozici na WWW stránkách Poskytovatele. Tento obsahuje ceny všech poskytovaných Služeb včetně podmínek, za nichž se ceny uplatňují.

5.7. Zákazník nesmí provozovat v rámci Obsahu internetové prezentace Závadný obsah.

5.8. Zákazník nesmí šířit SPAM a ani umožňovat jeho šíření prostřednictvím Služeb využívaných u Poskytovatele.

5.9. Pokud není uvedeno jinak, má Zákazník možnost kdykoliv změnit způsob provozu nebo rozsah objednané Služby pro další období, zejména přidáním či odebráním jednotlivých komponent Služeb apod., a to v rozsahu, který odpovídá aktuální nabídce služeb Poskytovatele.

5.10. Právo zákazníka volně nakládat se Službami, případně je měnit může být ze strany Poskytovatele dočasně omezeno, jestliže:

5.10.1. Poskytovatel má důvodné podezření z nelegálního nakládání se Službami a/nebo ze závažného porušení práv třetích osob v souvislosti s provozem Služby na straně Zákazníka,

5.10.2. soudní nařízení omezuje nakládání se Službami,

5.10.3. je nutné formálně doložit práva Zákazníka nakládat se Službami.

5.11. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že musí sám zabezpečit své přihlašovací údaje a další citlivé informace sdělené mu ze strany Poskytovatele a to tak, aby v maximální míře vyloučil jejich zneužití neoprávněnými osobami.

5.12. Zákazník je povinen při každé změně aktualizovat své identifikační, fakturační a kontaktní údaje poskytnuté při objednávce Služby nejpozději do deseti dnů (10) od okamžiku, kdy změna nastala. V případě nesplnění aktualizační povinnosti nese Zákazník plnou odpovědnost za případnou vzniklou škodu.

5.13. S osobními údaji Zákazníka je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tím není dotčeno právo Poskytovatele použít údaje poskytnuté Zákazníkem, včetně doménového jména a veřejně dostupného Obsahu zákaznického serveru, následujícím způsobem:

5.13.1. použití pro marketing, propagaci služeb a produktů poskytovaných Poskytovatelem, vývoj a zlepšení Služeb poskytovaných Zákazníkům,

5.13.2. uvádění v referencích,

5.13.3. poskytnutí údajů nutných pro provozování Služby třetím stranám - například při registraci domény.

5.13.4. Za použití dle článku 5.13 se považuje rovněž užití e-mailových schránek Zákazníka.

5.14. Zákazník souhlasí s tím, že některé údaje poskytnuté Zákazníkem v souvislosti se Službou mohou být veřejně přístupné (např.: po zadání dotazu na konkrétní doménové jméno jsou poskytována data o majiteli registrované domény jako zpracovaný datový výstup z databází centrálních registrů domén – tzv. Whois databází).

5.15. Zákazník nese plnou odpovědnost za obsah své internetové prezentace a prohlašuje, že je v plném rozsahu nositelem nebo vykonavatelem autorských práv, práv vyplývajících z ochranných známek a jiných zákonem požadovaných oprávnění souvisejících se Službami Poskytovatele, které Zákazník využívá.

5.16. Porušení některého z ustanovení těchto VOP nebo Smlouvy, může být důvodem k okamžitému přerušení poskytování Služby. V takovém případě se má za to, že Zákazník odstoupil od příslušné Smlouvy dle ustanovení 6.2.4 těchto VOP.

5.17. Zákazník je povinen oznámit bez zbytečného odkladu veškeré závady v rámci poskytovaných Služeb, Smlouvy, a VOP, včetně potřeby všech oprav, které má Poskytovatel provést, a neprodleně reklamovat vadné poskytování Služby, v případě jejího prokazatelného vadného poskytnutí nebo nekorektního vyúčtování.

5.18. Reklamace se uplatňuje písemně na Kontaktní adresu Poskytovatele určenou k vyřizování reklamací a musí obsahovat detailní popis reklamované závady. Reklamace se vyřizují v zákonem stanovené lhůtě, dle jejich složitosti a technické nebo administrativní náročnosti. V případě uplatnění reklamace proti výši účtované ceny za Službu, nemá tato odkladný účinek a Zákazník je povinen zaplatit účtovanou cenu v plné výši do termínu splatnosti faktury – daňového dokladu nebo výzvy k platbě. Na základě kladně vyřízené reklamace proti výši účtované ceny za Službu má Zákazník právo na vrácení přeplatku z ceny nebo na snížení ceny či prodloužení platnosti Služby odpovídající přeplatku.

5.19. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy přechází na právní nástupce Poskytovatele a Zákazníka. Převod práv a povinností Zákazníka ze Smlouvy na třetí osoby je možný pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele. Převod bez souhlasu Poskytovatele je považován za neplatný a vůči Poskytovateli za neúčinný. Pokud bude souhlas udělen dodatečně, je převod považován za platný a účinný ke dni udělení souhlasu Poskytovatelem.

Veškeré převody Služby ze Zákazníka na třetí osoby jsou vždy převodem práv i povinností vyplývajících ze Smlouvy Zákazníka a Poskytovatele. Je povinností Zákazníka v takovém případě plně informovat třetí osobu o všech právech a povinnostech vyplývající ze Smlouvy a VOP.


6. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

6.1. Nestanoví-li Smlouva a/nebo VOP jinak, odpovídá doba trvání smlouvy Době čerpání Služby, v takovém případě je Doba čerpání Služby určena délkou Fakturačního období, zpravidla předem na 12 měsíců. Úhrada výzvy k platbě a/nebo faktury – daňového dokladu na další Fakturační období Zákazníkem je považována za nové Zahájení čerpání Služby tzv. prodloužení resp. za zaslání nové Objednávky na další Fakturační období Zákazníkem ve smyslu ustanovení 3.9 těchto VOP. Pokud nedojde k úhradě dle předchozí věty a Zákazník neoznámí před skončením Fakturačního období, že o trvání Služby pro další Fakturační období již nemá zájem, považuje se poslední den Fakturačního období za den odeslání Objednávky dle ustanovení 3.9 těchto VOP.

6.2. Smlouva zaniká:

6.2.1. písemnou dohodou smluvních stran,

6.2.2. písemnou výpovědí. K zániku dojde s ukončením sjednaného Fakturačního období, nebo po uplynutí výpovědní lhůty, byla-li stanovena ve Smlouvě,

6.2.3. uplynutím doby, na kterou byla Smlouva sjednána,

6.2.4. odstoupením od Smlouvy. Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení jeho písemného vyhotovení některé ze smluvních stran. V pochybnostech platí, že odstoupení je doručeno třetím (3.) kalendářním dnem ode dne jeho prokazatelného odeslání. Ustanovení odstavce 7.11 se použije obdobně. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je nutno o svém odstoupení od Smlouvy informovat formou jednostranného právního úkonu, například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo formou Autorizovaného požadavku. Poskytovatel zašle následně Zákazníkovi potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od Smlouvy.

Zákazník tímto výslovně souhlasí s tím, že služba Registrace domény může být nevratně poskytnuta i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem či mimo obchodní prostory, pokud Zákazník před tímto termínem uhradí platbu za Registraci domény dle Smlouvy. V takovém případě v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) a l) zák. 89/2012 Sb. nemá Zákazník právo na odstoupení od Smlouvy.

V případě, že se nejedná o případ dle předchozího odstavce, tak pokud Zákazník odstoupí od smlouvy, vrátí Poskytovatel Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od přijetí oznámení Zákazníka o odstoupení od Smlouvy, platby, které Poskytovatel od Zákazníka v rámci Smlouvy obdržel. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který Zákazník použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak. Zákazníkovi nevzniknou další náklady.

V případě odstoupení od smlouvy je Zákazník povinen uhradit poměrnou část ceny za dodané služby.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6.3. Pro účely článku 6.2 se písemnou formou rozumí

6.3.1. podoba listinná, byla-li i Smlouva sjednána v listinné podobě, jinak

6.3.2. podoba Autorizovaného požadavku, nebo podoba listinná s úředně ověřeným podpisem Zákazníka.

6.4. Smluvní strany se zavazují vyrovnat veškeré, do té doby neuhrazené, peněžité pohledávky a závazky vyplývající ze Smlouvy nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů po zániku Smlouvy. Ustanovení odstavce 7.11 se použije obdobně.

6.5. Čerpání Služby se řídí těmi VOP, které platí v okamžiku, kdy je Služba skutečně čerpána. Veškerá ustanovení těchto VOP nebo příslušné Smlouvy zůstávají v platnosti i po případném ukončení Smlouvy, z jakéhokoliv důvodu a jakýmkoliv způsobem.


7. PLATBY

7.1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že je sám zodpovědný za včasné provedení platby Poskytovateli, a to ve správné výši, pod správným variabilním symbolem a na správný bankovní účet.

7.2. Jakýkoli poplatek, související s uskutečněním platby musí být uhrazen na straně Zákazníka, nikoli Poskytovatele. Jedná se především např. o bankovní poplatek za odchozí platbu nebo mezinárodní platbu.

7.3. Platba je považována za uhrazenou, pokud je v termínu splatnosti připsána na správný bankovní účet Poskytovatele, pod správným variabilním symbolem a ve správné výši (po odečtení všech bankovních poplatků). V případech, kdy platba tyto podmínky nesplňuje, si Poskytovatel vyhrazuje právo nezahájit poskytování Služby, eventuálně omezit, pozastavit či ukončit její poskytování.

7.4. V případě prodlení s platbou je Poskytovatel oprávněn účtovat Zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den zpoždění platby.

7.5. Pokud Zákazník neuhradí platbu po termínu splatnosti ani přes opakované výzvy, je Poskytovatel oprávněn omezit, pozastavit či ukončit i jakoukoliv jinou Službu poskytovanou Zákazníkovi a to i bez předchozího upozornění.

7.6. Po připsání platby Zákazníka na účet Poskytovatele uskutečněné na základě výzvy k platbě vystaví Poskytovatel do patnácti (15) dnů na platbu řádný daňový doklad.

7.7. Zákazník souhlasí s tím, že dostatečným doručením daňového dokladu je jeho zaslání na kontaktní adresu elektronické pošty Zákazníka a/nebo jeho zpřístupnění v Zákaznickém centru, v elektronickém formátu (například .pdf). Dnem doručení je v takovém případě den umístění daňového dokladu v Zákaznickém centru.

7.8. Poskytovatel není plátce DPH. K cenám se neúčtuje DPH dle platných právních předpisů. V případě změny Poskytovatele na plátce DPH bude k účtovaným cenám přičtená i zákonná sazba DPH.

7.9. Poskytovatel vrací do třiceti (30) dnů závazky ve výši snížené o bankovní poplatky vzniklé:

7.9.1. odstoupením od Smlouvy, kdy ustanovení odstavce 7.11 se použije obdobně

7.9.2. nesprávnou nebo několikanásobnou úhradou ze strany Zákazníka, pokud částka k vrácení přesahuje jedno sto (100,-) Kč. Částka nedosahující výše 100,- Kč bude použita na pokrytí nákladů na administrativu spojenou s nesprávně provedenou platbou.

7.10. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu budou objednané Služby zprovozněny až po uhrazení platby za Službu. Pokud platba za objednané služby nebude na účet Poskytovatele připsána do jednoho (1) měsíce ode dne doručení Objednávky Poskytovateli, bude celá Objednávka stornována.

7.11. Nestanoví-li Smlouva nebo VOP jinak, ztrácí Zákazník v případě ukončení Služby nebo zániku Smlouvy (viz článek 6.2) v průběhu Fakturačního období nárok na vrácení částky za provozování Služby do konce tohoto fakturačního období.


8. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY

8.1. Přerušení nebo omezení poskytování Služby z důvodů vyšší moci, z důvodů uvedených ve Smlouvě, VOP, Objednávce, právních předpisech a/nebo v případech mezi Stranami obvyklými, není vadným plněním Poskytovatele a Zákazníkovi nenáleží práva související s vadným plněním.

8.2. Smluvní strany souhlasí a berou na vědomí, že není-li ve VOP a/nebo ve Smlouvě stanoveno jinak, má poškozená strana nárok na náhradu škody vzniklé činností či opomenutím strany druhé v souvislosti s plněním dle Smlouvy a VOP. Strany mají nárok na náhradu škody pouze ve výši skutečné prokázané škody, nikoliv ušlý zisk.

8.3. Maximální výše úhrady veškeré škody ze strany Poskytovatele Zákazníkovi je stanovena na pětinásobek (5x) měsíční úhrady Zákazníka za Službu.

8.4. Odpovědnost za škody na straně Poskytovatele při poskytování Služeb dle Smlouvy a VOP není dána:

8.4.1. nesplnil-li Zákazník povinnosti stanovené těmito VOP a/nebo Smlouvou;

8.4.2. pokud Zákazníkem nebyly řádně a včas uhrazeny všechny poplatky za veškeré poskytované Služby;

8.4.3. pokud je Smlouva vypovězena;

8.4.4. pokud je Služba nefunkční kvůli předchozímu jednání Zákazníka, které je v rozporu se Smlouvou a/nebo VOP;

8.4.5. pokud Zákazník písemně prokazatelným způsobem (nejlépe formou Autorizovaného požadavku) nenahlásí vadné plnění Služby nejpozději do dvaceti-čtyř (24) hodin od obnovení Služby;

8.4.6. při využití nebo zneužití Služeb třetími osobami nelegálním způsobem, jímž se rozumí mj. i situace, kdy je přístup k zákaznickým datům získán využitím slabých míst či chyb (ať už o nich Poskytovatel v době využití nebo zneužití Služeb mohl vědět či nikoliv), které se mohou vyskytovat ve Službách nebo zařízeních Poskytovatele dodaných třetími stranami, na kterých jsou Služby provozovány;

8.4.7. v případě, že Zákazníkovi nebo jeho odběratelům vznikne v souvislosti s poskytováním Služeb dle VOP a Smlouvy, nebo uplatňováním těchto VOP a Smlouvy povinnost hradit jakékoli nepřímé, příležitostné, zvláštní, výsledné nebo soudem (rozhodcem) nařízené odškodné, smluvní pokutu, odbytné, částku za ukončení Smlouvy apod., a to i v případě, že byl Poskytovatel upozorněn na možnost způsobení takových situací;

8.4.8. v případě, že Zákazníkovi nebo jeho odběratelům vznikne v souvislosti s poskytováním Služeb dle těchto VOP a Smlouvy, nebo uplatňováním těchto VOP a Smlouvy ztráta zisku, příjmů, dat nebo možnosti jejich použití Zákazníkem, a to i v případě, že byl Poskytovatel upozorněn na možnost způsobení takových situací;

8.4.9. v případě, že Zákazníkovi nebo jeho odběratelům vzniknou závazky, ztráty, náklady nebo nároky, včetně odměny právního zástupce, v souvislosti nebo následkem provozu nebo zamýšleného provozu jakékoli Služby Zákazníka nebo výrobku, prodaného prostřednictvím Zákazníka, jeho zástupců, zaměstnanců nebo pověřenců;

8.4.10. vznikne-li Zákazníkovi nebo jeho odběratelům závazek nebo odpovědnost v souvislosti s:

a) porušením autorských práv;

b) jakýmkoli materiálem dodaným Zákazníkem, který porušuje nebo domněle porušuje majetková práva třetí strany;

c) jakoukoli újmou na zdraví či majetku, způsobenou výrobkem, který byl prodán nebo jinak šířen ve spojitosti se Službou Poskytovatele;

d) jakýmkoli defektním výrobkem, který Zákazník prodal prostřednictvím Služby Poskytovatele.

8.5. Poskytovatel odpovídá pouze za skutečnou škodu, kterou Zákazníkovi způsobil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

8.6. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené tím, že Zákazník neobdrží, neobdrží včas nebo nevezme na vědomí doručené upozornění na nutnost obnovy Služeb, případně tím, že Poskytovatel nezastihne Zákazníka na kontaktech evidovaných v rámci Zákazníkova účtu v Zákaznickém centru.

8.7. V případě nedodržení Smluvních povinností na straně Poskytovatele, které nelze klasifikovat jako úmyslné nebo hrubou nedbalost, vynaloží Poskytovatel maximální rozumné úsilí včetně svých expertních znalostí na obnovení Služby. Součástí tohoto není povinnost Poskytovatele odkoupit doménové jméno nebo uhradit náklady doménových sporů a souvisejících právních kroků.

8.8. Bez ohledu na jakékoliv jiné ujednání v těchto VOP, v případě neposkytnutí služby podle Smlouvy je odpovědnost Poskytovatele omezena pouze na povinnost urychleně odstranit závadu, respektive vrátit neoprávněně účtovanou cenu, případně cenu poměrně snížit. Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, Poskytovatel není povinen hradit Zákazníkovi náhradu škody v důsledku neposkytnutí Služby nebo vadného plnění.

8.9. Zákazník odpovídá za škodu způsobenou sobě, Poskytovateli nebo třetí straně tím, že poskytl nepravdivé nebo zavádějící údaje ve Smlouvě nebo objednávce.

8.10. Zákazník odpovídá za takovou škodu, která Poskytovateli vznikne prokazatelně jeho zaviněním nebo zaviněním uživatele, kterému Zákazník úmyslně nebo z nedbalosti umožnil tuto škodu způsobit.

8.11. Zákazník odpovídá za škodu, která Poskytovateli vznikne v případě, že Zákazník přes předchozí upozornění Poskytovatele pokračuje v činnosti, která byla poskytovatelem označena za zneužívání Služby.


9. DŮVĚRNOST INFORMACÍ

9.1. Nestanoví-li Smlouva a/nebo VOP jinak, považují Smluvní strany za důvěrné ve smyslu § 504 občanského zákoníku všechny informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřené Smlouvy, nebo které se dozvědí v souvislosti s jejím plněním, a tyto informace nesdělí, nezpřístupní nebo neumožní zpřístupnit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

9.2. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na informaci o sjednání smluvního vztahu, dále na informace, které jsou veřejně dostupnými, identifikační údaje a provozní doklady, které jsou nebo mohou být předmětem obchodního tajemství a jsou poskytnuty orgánům činným v trestním řízení nebo soudu v rámci soudního řízení vedeného mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, informace vyžadované soudy, orgány státní správy, orgány činnými v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely nebo daňovými poradci smluvních stran.

9.3. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které jsou poskytnuté jako povinné podklady k registraci domény a které proto byly poskytnuty příslušnému správci TLD či obchodnímu partnerovi, jehož prostřednictvím k registraci dochází.

9.4. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na poskytování informací dceřiným společnostem, mateřským společnostem nebo přidruženým společnostem nebo právním či účetním poradcům a auditorům, které musí Strany zavázat k zachovávání téhož stupně důvěrnosti.

9.5. Při zvýšených nárocích na důvěrnost, resp. ochranu přenášených dat přesahujících technické a provozní možnosti Poskytovatele, je záležitostí Zákazníka učinit na své straně příslušná opatření k zajištění důvěrnosti (např. zajistit si prostředky pro šifrovaní/dešifrování komunikace).

9.6. Smluvní strany se dohodly, že nebudou bez předchozího písemného souhlasu druhé strany používat názvů, obchodních značek, ochranných známek, log a označení druhé strany, pokud není ve Smlouvě a/nebo VOP stanoveno jinak.

9.7. Poskytovatel je oprávněn, v zájmu udržení kvality Služeb a v souvislosti s technologickou povahou provozu sítě internet, monitorovat provoz svých DNS, webových a databázových Serverů včetně IP adres počítačů kontaktujících pomocí celosvětové počítačové sítě internet Servery Poskytovatele; a dále tyto informace archivovat a vyhodnocovat, zejména z důvodů technického zabezpečení provozu Služeb a jejich rozšiřování dle skutečného využití.

9.8. Zákazník je povinen při své činnosti týkající se Smlouvy chránit práva k nehmotným statkům Poskytovatele i jiných subjektů, jejichž užití Poskytovatel zajistil Zákazníkovi na základě Smlouvy.


10. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

10.1. Platné VOP jsou k dispozici na příslušných WWW stránkách Poskytovatele.

10.2. Zákazník souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn v průběhu poskytování Služby změnit své VOP.

10.3. Poskytovatel a Zákazník se dohodli, že o změně VOP bude Poskytovatel informovat Oznámením. V případě Oznámení podstatné změny VOP, která pro Zákazníka představuje jejich zhoršení, má Zákazník možnost ve lhůtě třiceti (30) dnů od odeslání Oznámení vypovědět Smlouvu, dle článku 6.2. V opačném případě se má za to, že Zákazník změny přijal.

10.4. Zákazník akceptací těchto VOP souhlasí s tím, že mu Poskytovatel bude na jeho kontaktní adresu pro elektronickou poštu zasílat informace o poskytování Služeb, které si Zákazník u Poskytovatele objednal, jakož i se zasíláním obchodních sdělení podle § 2 písm. f) a § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informačních společnosti).

Zákazník má možnost dodatečně změnit svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím Zákaznického centra Poskytovatele. Tím nejsou nijak dotčena práva Poskytovatele zasílat zákazníkovi na jeho kontaktní adresu pro elektronickou poštu Oznámení a upozornění, která nemají charakter obchodních sdělení.

10.5. V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními Smlouvy a VOP, mají přednost ustanovení Smlouvy před VOP.

10.6. Smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

10.7. VOP pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti pozdějších VOP.

10.8. Dnem uvedeným v článku 10.9 se ruší dosavadní VOP.

10.9. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.8.2018.

10.10. Všechny spory vyplývající ze vztahů mezi Poskytovatelem a Zákazníkem budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo, všechny spory z tohoto vztahu a v souvislosti s ním budou s konečnou platností vyřešeny u obecných soudů České republiky.

Všeobecná smlouva o dílo - provozu internetové prezentace

Všeobecné smluvní podmínky k dílu - provozu internetové prezentace nebo prezentace s elektronickým obchodem (není-li písemně dohodnutu jinak)

Jiří Brož – eTvorba, Vysoká nad Labem 204, 503 31 Vysoká nad Labem, IČ 10470191, evidující úřad: Magistrát města Hradec Králové (dále jen „ eTvorba nebo autor “) vydané ve smyslu ustanovení zák. 121/2000 Sb. Autorského zákona v platném znění (dále jen“ AutZ “), a následně zák . 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění, otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, tuto smlouvu o provedení a provozu díla s platností a účinností od 1. 8. 2018:

Objednatel:

Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, které eTvorba poskytuje služby na základě objednávky služeb podané prostřednictvím sítě internet, ústně nebo písemně.

Objednáním služeb prostřednictvím sítě internet, ústně nebo písemně vyslovuje Objednatel, stejně jako eTvorba, svůj závazek řídit se touto smlouvou, jako by tyto podmínky byly vytištěné a podepsané ve formě smlouvy. Smlouva je závazná a platná v aktuálním znění, jež je po při hlášení objednatele přístupné v administračním prostřední stránek objednatele nebo na www.etvorba.cz. (společně také jen „ smluvní strany “)

1. Předmětem smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek autora zprovoznit pro objednatele internetovou prezentaci, nebo internetovou prezentaci s elektronickým obchodem na pronajatém serveru autora (nebude-li licenčním ujednáním dohodnuto jinak), na doméně www.......................“ jejíž přesný název bude uveden ve vzájemné písemné internetové komunikaci při objednávání služeb (dále jen „ dílo “) dle požadavků objednatele a poskytnout objednateli právo užít dílo po dobu platnosti této smlouvy (popř. po dobu včasných úhrad za provoz domény a hostingu) a závazek objednatele za vytvoření díla a právo užít dílo uhradit odměnu stanovenou v objednávce služeb dle přesné specifikace v příloze A a B (zvláštní příloha nebo fakturace služeb, která je nedílnou součástí této smlouvy) a specifikuje bližší požadavky Objednatele na dílo, anebo obsah služeb byl přesně specifikován ve vzájemné písemné internetové komunikaci při objednání služeb.

Autor deklaruje, že cena dohodnutá v objednávce služeb obsahuje jen a pouze rozsah daný aktuální nabídkou nebo potvrzenou objednávkou vybraných služeb. Autor také explicitně deklaruje, že v případě jakýchkoliv víceprací, které budou pro objednatele vykonávat, budou tyto vícepráce objednateli fakturovány navíc hodinovou sazbou dle platného ceníku, aktuální hodinová sazba je uvedena na stránkách autora. Tyto vícepráce musí být nejprve odsouhlaseny a uhrazeny objednatelem.

2. Povinnosti smluvních stran

Autor vytváří dílo dle zadání a pokynů objednatele (jeli to technicky možné) nebo vybrané šablony prezentace v objednávce. Objednatel se zavazuje, že bude při provádění díla poskytovat nutnou součinnost. Objednatel je povinen dodat zhotoviteli podklady nutné ke zhotovení díla v elektronické podobě (e-mailem, diskové médium ) a to neprodleně po objednání díla. Do těchto podkladů patří zejména:

Podklady pro grafické zpracování webové prezentace (zejména mandatorní prvky jako je logo, ilustrační fotografie, fotografie provozovny atd.). Pokud nebudou dle dohody dodávány autorem.

Základní texty (obsah článků, reklam) pro webovou prezentaci, obchodní a reklamační podmínky apod. Požadavky na tvorbu základního menu, odkazy apod.

Součinnost a dodání veškerých potřebných podkladů při převodu současných stránek objednatele.

Objednatel je povinen chránit své přístupové údaje ke zřízeným službám před zneužitím 3. stranou.

Objednatel se zavazuje neprodleně informovat poskytovatele o veškerých poruchách a závadách provozu služby prostřednictvím e-mailu na adresu: info@etvorba.cz .

Objednatel je plně odpovědný za obsah své nabídky i za celý obsahový materiál, který zveřejňuje prostřednictvím online služeb. Poskytovatel je v tomto ohledu v plné míře zbaven právní odpovědnosti. Objednatel podniká na svou vlastní odpovědnost.

Autor se zavazuje, že zajistí požadovanou doménu (pokud ji objednatel již nevlastní), zajistí na své náklady webový prostor pro internetovou prezentaci a to v konfiguraci a dle dohodnutých parametrů popsaných v příloze A této smlouvy.

Autor odevzdá dílo v souladu s časovým harmonogramem uvedeným ve vzájemné internetové písemné komunikaci, popř. termínem uvedeným v objednávce služeb s přihlédnutím na termíny dodání potřebných materiálů od Objednatele. Pokud autor neodevzdá dílo ve stanovené lhůtě a odpovídající kvalitě, vyzve jej objednatel elektronickou poštou, aby dílo dodal nebo upravil ve lhůtě 14 dní od doručení výzvy. V případě, že autor tak neučiní a zpoždění není způsobeno nedostatečnou součinností ze strany objednatele či neúplným dodáním všech potřebných podkladů od třetích stran, je objednatel oprávněn účtovat autorovi smluvní pokutu vy výši 0,05% ceny nedodaných plnění dle kalkulace tvorby stránek objednávky za každý den prodlení. Tato pokuta je zároveň odškodněním/náhradou škody objednatele. Autor se v rámci této smlouvy rovněž zavazuje provést základní školení objednatele za účelem seznámení objednatele s obsluhou díla v rozsahu 1 hodiny v místě sídla autora. Další hodiny zaškolení poskytne autor na objednávku dle standardního ceníku. Pro snadné zahájení obsluhy lze využít podrobný návod na obsluhu, který je přístupný v administraci stránek (jsou-li stránky dodány s administrací).

Autor se zavazuje poskytnout objednateli telefonickou nebo e-mailovou podporu po dobu, která v rozsahu a specifikace dle objednávky služeb, nejméně však po dobu 30-ti dní od předání stránek.

V případě, že objednavatel bude v prodlení s úhradou odměny, má autor nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčen nárok autora na náhradu vzniklé škody. Řádná úhrada odměny autora patří k základním povinnostem objednavatele a porušení této povinnosti zakládá právo autora od smlouvy odstoupit a požadovat náhradu za případný nákup domény a webového prostoru - webhosting.

Odměna představuje jednorázovou odměnu za zajištění domény, webhostingu, designového vytvoření díla a za poskytnutí licence v souladu s touto smlouvu a zahrnuje jakékoliv další služby spočívající v úpravách díla, funkčnosti a technické podpoře díla či jiných jakkoliv s dílem souvisejících úkonech s výjimkou oprav závad v rámci záruky za bezchybné fungování díla. Autor je povinen upozornit objednatele v dostatečném časovém předstihu na skutečnost, že se blíží konec období, kdy má objednatel předplacenu službu. Poskytovatel tak učiní pomocí e-mailu, který odešle objednateli minimálně 10 dnů před koncem sjednaného období.

Autor má právo zneaktivnit službu objednateli, který je v prodlení s platbou déle než 3 dny od splatnosti faktury, nebo za jiný úkon, který je objednateli proveden poskytovatelem na jeho vlastní žádost a souvisí s provozem internetového obchodu nebo prezentace objednavatele (například za žádost o placené grafické úpravy prezentace, doplnění modulů apod.). Autor má právo objednateli službu zcela ukončit v případě, že je v prodlení s platbou za službu déle než 10 dní od splatnosti faktury. Objednateli ukončením služby nezaniká povinnost uhradit dlužnou částku za poskytnuté služby. O zneaktivnění nebo ukončení služby bude objednatel informován prostřednictvím e-mailu.

Autor neodpovídá za obsah webové prezentace objednatele a pravdivost informací zveřejněných objednatelem. Z tohoto důvodu není povinen kontrolovat nabízené produkty nebo služby, zveřejněné fotografie a videa, stejně jako informace, které o tomto produktu nebo službě objednatel uvádí. Třetí strana tudíž nemá právo žádat po autorovi odškodnění nebo uplatňovat jinou právní odpovědnost za objednatelem uváděné informace. Autor neodpovídá za případné finanční ztráty, materiální ztráty nebo ztráty jiného charakteru, které by mohly vzniknout nedostupností služby, poškozením nebo ztrátou dat objednatele. V případě nedostupnosti služby prokazatelně zaviněné autorem, odpovídá autor z a škodu do výše poměru částky zaplacené objednatelem za objednané služby k celkové době nedostupnosti.

Jakákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná do 7 dní ode dne doručení oprávněně vystaveného vyúčtování smluvní pokuty druhé straně. Výše pokuty nepřesáhne celkovou cenu dodávaného díla.

3. Doména (placená služba)

Fyzická nebo právnická osoba, která objedná a platí za doménu, je její zákonný vlastník. eTvorba vstupuje pouze jako technický správce a jako prostředník (agent) mezi objednatelem a organizací, která zajistí danou doménu. Pokud se objednatel jako majitel domény rozhodnete doménu neobnovit, eTvorba není zodpovědná za případné problémy nebo potíže, které se mohou vyskytnout v důsledku toho, že doména vypršela. Pokud objednatel nezajistí včasnou platbu, může o doménu nenávratně přijít, za což eTvorba nenese zodpovědnost. DNS záznamy domény jsou ve výchozím stavu nepřístupné objednateli. Na žádost majitele domény může být doména převedena poskytnutím hesla k převodu.

Doména může být obnovena kdykoliv od data nákupu až do dne před datem konce platnosti, uvedeného v rozsahu díla. Prodloužení domény se považuje za zaplacené, pokud datum platby předchází dni před datem konce platnosti. Datum platby je stanoveno na základě potvrzení o úspěšném přijetí příslušné částky ze strany poskytovatele způsobu platby (tj. toho, kdo platbu technicky zajišťuje, např. banka). Jestliže není platba za Obnovení domény provedena včas, spadne doména do karantény (tzv. ochranné lhůty). Doménu je možné z karantény obnovit za poplatek.

4. Hostingové služby (placená služba)

Autor se zavazuje zajistit provoz domény objednatele na vhodných hostingových službách. Aplikace a s tím spojené služby jsou výhradně instalovány na hostingu zajištěném od autora a k programovým souborům má přístup pouze autor. Objednatel se zavazuje zaplatit poplatky za poskytnuté služby hostingu ve stanoveném termínu. Poplatky za služby jsou splatné dopředu. V případě neuhrazení poplatků ve stanovené lhůtě má poskytovatel právo přerušit poskytování služeb. Poskytovatel obnoví poskytování služeb až po plné úhradě dlužné částky a zaplacení poplatku za znovuobnovení služeb podle aktuálního ceníku poskytovatele. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb (domény a profesionální webhosting) jsou nedílnou součástí této smlouvy Hostingové řešení podporuje redakční systém nahraný autorem a je nahrán v dohodnutém a fakturou specifikovaném rozsahu.

5. Smlouva a zrušení smlouvy

Závazná smlouva je iniciována mezi Objednatelem a autorem v okamžiku odsouhlasením objednávky (převážně vyčíslená fakturace služeb) a je potvrzena úspěšným dokončením platby objednatele. „Úspěšné dokončení platby“ je definováno tak, že byla zaplacena záloha nebo celá částka fakturovaných služeb.

5.1 Zrušení smlouvy
O zrušení všech služeb lze požádat kdykoli, pokud nežádáte o vrácení peněz. Žádost o zrušení služeb či jejich změnu (tj. cokoli, co má vliv na funkci) musí být předložena Objednatelem písemně (e-mailem), a to z e-mailové adresy, která byla použita při administraci stránek. V případě zrušení smlouvy z jakéhokoli důvodu před dokončením díla se záloha nevrací.

5.2 Doba trvání smlouvy
Smlouva o nákupu služeb a poskytnutí díla se uzavírá na jeden rok předem. U domén a hostingových služeb je minimální délka jeden rok (pokud není dohodnuto jinak). Není možné vrátit peníze za již zaregistrovanou doménu a uhrazený webhosting.

6. Předání díla

Závazek autora dodat dílo je splněn jeho řádným zahájením, odzkoušením, spuštěním provozu na dohodnuté doméně a předáním objednateli přístupových údajů pro samostatnou administraci stránek.

Dílo se pokládá za ukončené, jestliže bude mít při předání jen takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžují užívání díla objednatelem ani nebrání jeho zahájení užívání. Dílo se pokládá za řádně ukončené až po odstranění všech případných technických vad a nedodělků, které musí objednatel písemně specifikovat.

Objednatel se zavazuje výsledek činnosti autora osobně prohlédnout a zkontrolovat ihned po zahájení provozu na objednané doméně a předání přístupových údajů do administrace. Nejpozději dílo do třech dnů od autora převzít a oznámit autorovi případnou žádost o přepracování, provedení změn a předá písemný soupis vad a nedodělků.

Autor je povinen zajistit proveditelné požadované změny, odstranit soupis vad a nedodělků a to v nezbytně nutném čase bezplatně, pokud požadavky nespadají do placených úprav. Autor odpovídá za vady díla v rozsahu záruky po dobu 12 měsíců. V rámci záruky je zhotovitel povinen odstranit bezplatně závady, které nebyly způsobeny nepřiměřeným či nevhodným zacházení m a používáním.

7. Ujednání o ceně

Všechny služby mají stanovenou cenu nebo rozsah cen. Objednatel potvrzuje, že se s cenovou nabídkou a ceníkem služeb autora předem seznámil. Tyto ceny mohou být předmětem úprav, aby reflektovaly změny na trhu, nebo mohou být dočasně nahrazeny speciálními/akčními cenami.

Úhrada za poskytování služeb a provedení díla je stanovena dohodou. Za dílo poskytnuté autorem na základě této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit částku specifikovanou v příloze A a B, která je nedílnou součástí této smlouvy, anebo obsah služeb byl přesně specifikován a vyčíslen ve vzájemné písemné internetové komunikaci při objednání služeb.

Platba se provádí na základě předběžné kalkulace doručené na e-mailovou adresu objednatele. Doklad – faktura bude vystavena a odeslána v elektronické podobě do tří dnů ode dne připsání částky na účet autora. Objednatel akceptuje skutečnost, že veškeré vystavené účetní doklady (faktury i proforma faktury) jsou zasílány objednateli elektronicky prostřednictvím e-mailové pošty v pdf formátu.

Provoz služby webhostingu se sjednává na dobu 1 roku nebo 6 měsíců. Provoz webhostingu se automaticky prodlužuje na dobu, na kterou byl původně uzavřen a to v případě pokud objednatel nedoručí autorovi Žádost o zrušení poskytované služby nejpozději do 14 dnů před uplynutím období na které má objednatel službu zaplacenou.

8. Duševní vlastnictví

Veškeré autorské dílo, materiály, programy, moduly, grafické zpracování a další součásti stránek od autora, nebo součásti dodávané společně se stránkami autora, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví autora nebo jeho poskytovatelů. Objednatel není oprávněn používat tento chráněný obsah nebo materiály, aniž k tomu máte explicitní svolení autora nebo příslušného poskytovatele. Objednatel nesmí kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani v jakékoli podobě těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani nebudete pomáhat/umožňovat kopírování třetím stranám.

9. Vady díla a řešení sporů

V případě vzniku sporu při provádění této smlouvy nebo v souvislosti s ní se zúčastněné strany budou snažit vyřešit jej vzájemným jednáním.

Jakákoliv forma výpovědi smlouvy nemá žádný odkladný či rušící vliv na nutnost korektního vypořádání veškerých vzájemných závazků z této smlouvy plynoucích vykonaných do doby výpovědi smlouvy. V případě závažného porušování smluvních povinností jakoukoliv ze smluvních stran může strana druhá vypovědět tuto smlouvu s okamžitou platností. Zmíněná závažnost porušování smluvních povinností musí být prokazatelná a aktu okamžité výpovědi smlouvy musí předcházet písemné upozornění na neplnění uhrazených služeb.

Autor se zavazuje své závazky plnit svědomitě a své služby poskytovat v souladu se zákony České republiky. Dále se zavazuje své služby provádět s respektováním vývoje v oblasti informačních technologií a věcných požadavků objednatele. Je zodpovědný za provedené služby po stránce technické, programové a z hlediska funkčnosti, po stránce obsahové je odpovědný v plném rozsahu objednatel. V případě, že reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny tvorby díla nebo s tím spojenou službou.

Slevu nelze uplatnit na platbu za zajištění domény a webhostingové služby. Objednatel odpovídá plně za obsahovou stránku textů i produktů tak, aby nebyla v rozporu s obecně platnými zákony ani s normami sítě Internet. Za vady nebudou považovány ty, které byly způsobeny konáním objednatele, zejména nesprávnou obsluhou, nedodržením licenčních podmínek ze strany objednatele, neoprávněným nebo neodborným zásahem. Autor zároveň neodpovídá za vady vzniklé zásahem vyšší moci.

V případě neoprávněné reklamace se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli servisní zásah a vzniklé náklady v plné výši. Za závažné neplnění smluvních povinností je na jedné straně považováno nedodržování termínů, či požadavku díla a na druhé straně nedodržení splatnosti vystavené jakékoliv faktury.

10. Vyšší moc

Autor je povinen zajistit provoz všech svých softwarových prostředků pro zajištění provozu. Výjimku z této povinnosti tvoří stavy, které nemohou být autorem ovlivněny, a nelze jim žádným způsobem předcházet. Jedná se např. o zásah vyšší moci, havárie, cílený útok na server nebo aplikaci s úmyslem vyřadit službu z provozu, výpadky veřejných telekomunikačních sítí nebo jiné úkony nezbytné pro zajištění provozu služeb autora (např. údržba hardware, aktualizace software, apod.).

Autor není odpovědný za porušení svých povinností, jestliže prokáže, že toto porušení bylo způsobeno překážkou, kterou nemohl ovlivnit a ohledně které nelze rozumně předpokládat, že s ní mohl počítat v době uzavření smlouvy nebo že tuto překážku nebo její důsledky mohl odvrátit nebo překonat.

11. Přerušení/ukončení poskytování služeb

Autor si vyhrazuje právo okamžitě ukončit nebo pozastavit na dobu neurčitou poskytování všech služeb zákazníkům, kteří porušili (nebo u kterých má důvodné podezření, že porušili) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb (domény a profesionální webhosting). Poskytování služeb bude ukončeno také v případě, že autor sezná, že se objednatel dopouští nepřípustného chování, přičemž toto posouzení podléhá čistě uvážení autora a může být provedeno i bez udání důvodu.

12. Omezení odpovědnosti za škodu

Autor není odpovědný za škody způsobené objednatelem nebo třetí straně, nebo škodě, ke které mohlo dojít v přímé, nepřímé nebo náhodné souvislosti s použitím služeb autora. Autor neodpovídá za škody, které vznikly objednateli, uživateli nebo třetí straně, jako důsledek nemožnosti používat služeb autora, ani za přímé nebo nepřímé spojení s takovou skutečností. Využití služeb objednatelem je kompletně na uvážení objednatele a na jeho riziko, a objednatel je odpovědný za jakékoliv škody způsobené vašemu počítači nebo jinému zařízení, nebo jakoukoliv ztrátu dat, způsobenou jakýmkoliv způsobem.

Autor nenese jakoukoli zodpovědnost za jakýkoli obsah, inzerci, produkt či služby dostupné prostřednictvím webových stránek třetích stran.

Veškeré transakce mezi Objednatelem a třetí stranou dostupné skrze stránky autora, včetně plateb a doručení výrobků, služeb a jakýchkoli dalších podmínek, záruk nebo odkazů s těmito třetími stranami související, jsou mezi Objednatelem a daným subjektem. Proto autor v žádném případě neodpovídá za jakoukoli ztrátu/škodu, která by vznikla.

Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, kterou získáte od autora, nemůže dát vzniknout zodpovědnosti či závazku, který není výslovně stanoven v této smlouvě. Autor se dále výslovně zříká všech záruk a podmínek jakéhokoli druhu, ať výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk a podmínek prodejnosti a/nebo vhodnosti použití služeb pro určitý účel.

Autor nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody, které mohou vzniknout užitím služeb, bez ohledu na to, jaký je jejich původ nebo hypotézy o jejich vzniku. To zahrnuje, ale není omezeno pouze na, ztrátu zisku (ať už vznikly přímou nebo nepřímou), jakékoli ztráty důvěry nebo obchodní pověsti, ztrátu dat, náklady na pořízení náhradního zboží nebo služeb, nebo jiné nevyčíslitelné ztráty.

Objednatel výslovně rozumí a souhlasí s tím, že užívání stránek a služeb autora je na jeho odpovědnost, a že stránky, služby a produkty jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „dostupné, kdy jsou dostupně“. Dále objednatel souhlasí a bere na vědomí, že autor není zodpovědný za dostupnost a/nebo funkčnost jakékoli části způsobenou chybnou obsluhou, vložením vadných dat, smazáním části dat, které jsou přístupné skrze administraci stránek.

13. Povinnost mlčenlivosti

Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o skutečnostech tvořících předmět obchodního tajemství kterékoli ze smluvních stran, a to včetně podmínek této smlouvy a dále včetně skutečností, které se dozví v souvislosti s plněním smlouvy a které nejsou veřejně známé nebo dostupné. Dále je vše výše uvedené označováno jako Důvěrné informace. Každá ze stran se zavazuje zajistit, aby nedošlo k úniku Důvěrných informací. Každá ze stran se zavazuje, že Důvěrné informace nepoužije pro žádné jiné účely než pro účely plnění této smlouvy. Objednatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost dle tohoto ustanovení po celou dobu platnosti smlouvy, ale i po jejím ukončení. Každá ze stran je oprávněna zpřístupnit Důvěrné informace dále svým právním, daňovým a účetním poradcům (dále jen poradcům). Poruší-li však poradce povinnost mlčenlivosti, odpovídá za toto porušení strana, která jim Důvěrné informace zpřístupnila. Pro případ porušení této mlčenlivosti, byla smluvními stranami dohodnuta smluvní pokuta ve výši 100.000,-Kč (stotisíckorunčeských) za každý takový případ.

14. Ostatní ujednání

Autor je oprávněn uvést objednatele a zveřejnit náhled stránek vytvořených stránek ve své referenční listině a na internetových stránkách. Autor je oprávněn uvést na stránkách objednatele autorský odkaz, popř. reklamu na tvůrce stránek. Objednatel není oprávněn k provádění změn na autorském odkazu.

Smluvní strany si tímto sjednávají, že odstoupení od smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem a touto smlouvou. Strana, které svědčí i právo odstoupit od smlouvy, je povinna před odstoupením stanovit druhé straně přiměřenou lhůtu k odstranění pochybení, která jsou uváděna jako důvod pro odstoupení. Nebude-li ve stanovené lhůtě důvod pro odstoupení odstraněn, je příslušná strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Při řešení případných sporů vzniklých z této smlouvy mají smluvní strany právo obrátit se na místně a věcně příslušný soud.

Tato smlouva nahrazuje veškeré předchozí písemné i ústní dohody a ujednání vztahující se k předmětu smlouvy. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V případě elektronického odsouhlasení se za důkaz odsouhlasení považuje objednatelem převzetí díla.

Autor si vyhrazuje právo na změnu těchto VSP přičemž je povinen o této skutečnosti informovat objednatele.

V Hradci Králové dne 1. 8. 2018 v. r. Jiří Brož

Přerušení provozu

Došlo k pozastavení provozu stránek? Může to mít tři důvody...

1.Dočasný výpadek služby

Neplánované výpadky jsou takové, které vzhledem ke své povaze/rozsahu nebylo možné sdělit zákazníkům pomocí standardních komunikačních kanálů. Jedná se o takové výpadky, které znepřístupnily nebo výrazně omezily standardní komunikační kanály anebo jich nelze efektivně využít. DDOS útok, kdy je celá síť nedostupná nebo výrazně zpomalena.

2. Pozdní zaplacení faktur

Jestliže jste se i přes naši výzvu nezaplatili za poskytované služby, nejedná se pravděpodobně o dočasný výpadek služby, ale o přerušení služby pro neplacení. Odpojení stránek je opravdu poslední z možností, ke které je Poskytovatel nutný se uchýlit. Kontaktujte nás proto včas a pokuste se upravit možnosti platby, případně nastavit splátkový kalendář. Odpojení služeb a jejich opětovné zapojení vás bude stát i nějaké poplatky, takže stojí za to, se této situaci vyhnout.

V případě, že nějaká služba (nejčastěji obnova domény nebo platba za webhosting na další platební období) nebyla ještě zcela zrušena z důvodu neplacení a je pouze pozastavena, je možné ji znovu obnovit ihned po zaplacení dlužné částky, popřípadě poplatku za obnovení služby a nemít žádnou fakturu po datu splatnosti. Znovu zapojit stránky je možné do 48 hod. od připsání dlužné částky na účet Poskytovatele.

3. Plánované přerušení důvodu servisních prací

O plánovaném přerušení provozu vás převážně můžeme informovat předem, ale i jsou případy kdy musíme bezodkladně udělat servisní zásah a provoz bude co nejdříve obnoven.

Související informace pro zákazníky

Garance dostupnosti

Přestože se snažíme udržovat servery v chodu nonstop a zajišťovat tak 100% dostupnost, tak v rámci pravidelné údržby, není možné uvádět fiktivně 100% dostupnost, proto transparentně garantujeme dostupnost 99,8%.

Na co se garance dostupnosti nevztahuje

  • - jeli nedostupnost kratší, než 5 min (servisní restarty služeb apod.)
  • - jeli způsobena vlivem vyšší moci, či vlivem třetí strany
  • - subjektivním pocitem nedostupnosti, např. z důvodu pomalého připojení pc klienta
  • - na plánované servisní odstávky serveru


Platby

Zákazník je povinen provádět platby za Služby nejpozději k datu splatnosti faktury nebo výzvy k platbě. Dnem platby faktury nebo výzvy k platbě se rozumí den připsání platby na bankovní účet Poskytovatele. Cena Služby je vždy stanovena a vyčíslena na faktuře Poskytovatele.

Platba je považována za uhrazenou, pokud je v termínu splatnosti připsána na správný bankovní účet Poskytovatele, pod správným variabilním symbolem a ve správné výši (po odečtení všech bankovních poplatků). V případech, kdy platba tyto podmínky nesplňuje, si Poskytovatel vyhrazuje právo nezahájit poskytování Služby, eventuálně omezit, pozastavit či ukončit její poskytování.

Pokud Zákazník neuhradí platbu po termínu splatnosti ani přes opakovanou výzvu, je Poskytovatel oprávněn omezit, pozastavit či ukončit i jakoukoliv jinou Službu poskytovanou Zákazníkovi a to i bez předchozího upozornění.

V případě přerušení služeb z důvodu neplacení Zákazníka a jejich následné zprovoznění vzniká Poskytovateli nárok na úhradu poplatku a prací s tím souvisejících dle ceníku. Pokud provedete platbu včas, tj. ve splatnosti, poplatek za zprovoznění vám nehrozí.

Po připsání platby Zákazníka na účet Poskytovatele uskutečněné na základě výzvy k platbě vystaví Poskytovatel do patnácti (15) dnů na platbu řádný daňový doklad pokud nebyl přiložen u výzvy k platbě.

Zákazník souhlasí s tím, že dostatečným doručením daňového dokladu je jeho zaslání na kontaktní adresu elektronické pošty Zákazníka a/nebo jeho zpřístupnění v Administraci stránek, v elektronickém formátu (například .pdf).

Nejzazší termín obnovy domény (threshold)

U domén je třeba kromě data expirace také brát v potaz nejzazší termín, ve kterém je možné doménu obnovit na další období. Pokud doména není uhrazena do tohoto data, není označena k obnově a k datu expirace bude zavedena do karantény nebo zrušena, dle pravidel pro danou koncovku. Pokud je datum pro obnovu před expirací a doména do něj není uhrazena, není možné s doménou nic dělat až do její expirace, po které je možné požádat o vyjmutí z karantény. Vyjmutí z karantény je zpoplatněno zvláštním poplatkem dle ceníku jednotlivých poskytovatelů domén. Pokud provedete platbu včas, tj. ve splatnosti, expirace domény vám nehrozí.

Obnova dat ze zálohy

Data umístěna na virtuálních serverech jsou pravidelně zálohována pokud máte tuto službu placenou. Zálohy provádíme každou noc po půlnoci. Pokud službu zálohování standardně neplatíte nelze garantovat obnovu některých dat. V případě odpojení služby nebo požadavku na obnovení ze zálohy je zpoplatněno zvláštním poplatkem dle ceníku. Pokud provedete platbu za webhosting včas, tj. ve splatnosti, poplatek a ztráta dat vám nehrozí.

Maintenance

Servisní služba „Maintenance“ = garance funkčnosti a technické podpory

Placená služba ve výši 20% ročně z ceny díla / licence. Minimální výše ročního poplatku je 2400,-Kč. Splatnost servisní služby je jednorázově nebo pololetně předem. Poskytování služby Maintenance je zahájeno po předání funkčního díla / licence eTvorbou, počínaje měsícem od předání.

Službu Maintenance nabízíme všem našim zákazníkům současně s našimi produkty, abychom zabezpečili a poskytli:

1. Nepřetržitý provoz internetového systému

Náš produkt - internetový systém OpenShop a OpenWeb (dále jen systém) neustále průběžně upravujeme a aktualizujeme prostřednictvím „Verzí“. Tyto aktualizace (Verze) zahrnují například, ale nejen, vylepšení, opravy a přizpůsobení novým verzím operačního systému a souvisejícího software, změny v souvislosti s legislativou (např. změna DPH) atd. Nové Verze bývají uvedeny dle potřeb. Informace o rozdílech najdete na stránkách eTvorby. Nejnovější Verze je klientovi, který si hradí službu Maintenance a má implementovány pouze standardní moduly, aplikována ihned po jejím objednání. Klientům, kteří mají zákaznické řešení na míru anebo si službu Maintenance nehradí, aplikujeme až po uhrazení aktualizačního poplatku, který se stanovuje podle náročnosti jednotlivé aktualizace.

2. Doživotní záruka na řádné fungování díla

ZÁRUKA ZA DÍLO – viz. Všeobecné smluvní podmínky etvorba.cz

Autor poskytuje doživotní záruku na řádné fungování díla. Doživotní zárukou se rozumí po celou dobu existence díla. Záruku lze uplatnit pouze tehdy, bude-li dílo provozováno na serveru autora a za předpokladu řádných úhrad poplatku garance funkčnosti a technické podpory „maintenance“ ve výši 20% ročně z ceny díla. Autor se zavazuje odstranit na své náklady vzniklé závady bránící řádné funkčnosti díla, a to za podmínky, že objednavatel nebude do díla provádět jakékoli zásahy bez předchozí písemné dohody s autorem. Autor garantuje zahájení řešení opravy závad bránících řádné funkčnosti díla bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů od oznámení objednavatelem. Oznámení bude objednavatel provádět e-mailem na adresu info@etvorba.cz. Kromě toho mohou být, například v urgentních případech, informativně oznamovány dodavateli telefonicky na číslo technické podpory určené autorem.

Autor poskytuje garanci, že v případě žádosti objednavatele o úpravy či rozšíření aplikace bude tyto úpravy či rozšíření schopen a ochoten uskutečnit minimálně po dobu tří let od uzavření smlouvy o dílo. Tyto práce nejsou předmětem této smlouvy a jsou hrazeny samostatně. V případě odmítnutí služby garance funkčnosti a technické podpory „maintenance“ je záruka na řádnou funkčnost díla omezena na 6 měsíců od předání díla autorem, a to z důvodu průběžné aktualizace technologií na serverech a vývoje instalované aplikace.

3. Dostupnost technické podpory

7 hodin denně (9.00 – 16.00) - služba určena pouze pro řešení kritických problémů, které nesnesou odklad.

Všechny dotazy uživatelů související s užíváním systému jsou požadavky na technickou podporu. Pouze některé z nich jsou vyřešeny více či méně složitou odpovědí, některé z nich vyžadují servisní zásah či konzultace, vývoj, školení apod. Z požadavku na technickou podporu se tedy v mnoha případech stává služba placená mimo poplatek Maintenance.

Datum účinnosti od: 1.5.2018 Autor: Jiří Brož

Ceny služeb

Na internetu najdete mnoho systémů "ZDARMA", jsou však pro ty, kteří to nemyslí s internetovou prezentací vážně. Naše aplikace jsou originální a cenově dostupné a přitom originální. Naše ceny jsou za grafické zpracování stránek a další účtovaná položka obsahuje dostatečný prostor pro webovou prezentaci bez které nelze stránky provozovat. Cena obsahuje i počáteční technickou podporu pro zdárný rozběh.

Co všechno je zahrnuto v ceně každé zakázky:

- grafická tvorba stránek (pokud nebyla zvolena pouze šablona) dle předaných podkladů a písemných ujednání
- zdarma vyhledání nejvhodnější domény a jejího vedení
- zajištění serveru pro aplikaci a jejího vedení
- ostatní fakturou a písemnou komunikací specifikované služby

Cenu za naše služby ovlivňují i další zakázkové položky. U nich se můžete rozhodnout, zda je využijete či nikoliv. U nás je spousta funkcí a služeb obsažena v ceně každé zakázky, ale můžete využít i další služby, propagaci stránek, práce programátora, grafika a rozšiřující moduly pro stránky. Jejich specifikaci naleznete po kliknutí třeba: ZDE

Pokud si nejste jisti významu, funkci popisovaných služeb a ceny fakturovaných služeb, tak odpovědi na nejčastější dotazy naleznete také: ZDE

Licenční ujednání

Licenční ujednání pro provoz na vlastním serveru - hostingu objednatele

Toto licenční ujednání je smlouvou mezi fyzickou nebo právnickou osobou, koncovým uživatelem, který si toto licenční ujednání objednal a uhradil (dále jen Uživatel) a společností Jiří Brož - eTvorba se sídlem Vysoká nad Labem 204, 503 31 Vysoká nad Labem, IČ: 10470191 (dále jen Autor)

Software je poskytován s následujícím licenčním ujednáním. Získáním, používáním, instalací na server Uživatele nebo kopírováním tohoto softwaru souhlasíte, že jste si toto licenční ujednání přečetl(a), porozuměl(a) mu a budete dodržovat následující podmínky:

• Autor designové úpravy internetové aplikace, včetně doplňků je duševním vlastníkem a dává tímto souhlas Uživateli provozovat internetovou aplikaci na vlastním serveru. Software nebo jeho část je autorským dílem ve smyslu zákona č.121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a požívá ochranu dle tohoto zákona.
• Protože je licence k používání instalovaných souborů a designových úprav stránek instalovaná na serveru Uživatele placená, jsou poskytovány záruky pouze do instalace souborů na server Uživatele. Držitelé autorských práv a/nebo další strany poskytují tento software "jak je" ("jak stojí, leží a jak byl instalován"), bez dalších záruk jakéhokoliv druhu.
• Instalací souborů na server Uživatele se stává majitelem a řídí provoz stránek samostatně. Veškerý risk týkající se kvality či funkčnosti tohoto softwaru je po instalaci na Uživateli. Přebíráte veškerou odpovědnost za všechny škody způsobené manipulací, ztrátou či úpravou souborů a s nimi spojený servis.
• V žádném případě nebudou Autor a další strany poskytující tento software, zodpovědné za vzniklé škody, včetně obyčejných, speciálních, náhodných nebo následných škod vzniklých nevhodným použitím (včetně ztráty dat nebo jejich neadekvátního použití, úpravou nebo ztráty způsobené vámi nebo třetí stranou nebo chybou tohoto softwaru při kooperaci s jinými programy), a to dokonce i tehdy, pokud druhá strana upozornila na možnost takových škod.

Licenční ujednání a rozsah záruky

Autor instalovaných souborů se zaručuje, že instalované soubory nemají vadu software, která by jakýmkoli způsobem bránila funkčnosti a instalaci souborů na nový server uživatele pokud splňuje požadované parametry. Nárok na bezplatnou úpravu software má Uživatel v případě jejich nefunkčnosti v den instalace. Autor neposkytuje žádné jiné záruky a ani na sebe nebere žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé v souvislosti s dalším použitím dodaných a instalovaných softwarových produktů. Koupí licence si Uživatel kupuje pouze licenci na užívání tohoto software. Právo užívání instalovaných souborů vzniká Uživateli dnem instalace na jeho server. Instalací, kopírováním nebo jiným použitím produktu uživatel potvrzuje, že souhlasí s podmínkami této smlouvy, rozumí jim a je jimi vázán. Pokud s podmínkami této smlouvy uživatel nesouhlasí, není oprávněn produkt používat a musí jej smazat bez náhrad. V případě porušení tohoto licenčního ujednání ztrácí uživatel programu licenci na užívání programu bez náhrad.

Omezení odpovědnosti Autora:

1. Autor nenese odpovědnost za případné škody vzniklé provozováním internetové aplikace.
2. Autor neručí za správnou funkci produktu a nenese odpovědnost za škody, které vznikly jejímu Uživateli či třetím osobám, v následujících případech:

• neoprávněné či nesprávné provozování produktu v rozporu s touto smlouvou;
• uživatel nezajistil potřebné technické vybavení vlastního serveru;
• zařízení a technické vybavení uživatele vykazuje prokazatelné chyby;
• server obsahuje nedovolené soubory pro instalaci internetové aplikace;
• došlo k poškození produktu, poškození či ztrátě dat vlivem výpadku síťového napájení, šířením počítačových virů, vypnutím či resetováním zařízení za běhu produktu, nevhodným použitím programů třetích stran;
• vada vznikne jakýmkoliv zásahem uživatele či třetí nepovolané osoby do produktu nebo datového vybavení produktu;
• uživatel začne bez konzultace a písemného souhlasu Autora využívat jiné zařízení, jiný operační systém nebo jiný systém uložený na stejném serveru;
• došlo k nevhodné změně nastavení parametrů produktu, použitého operačního systému nebo jiného systému uživatelem nebo třetí osobou (přímo i nepřímo, např. ovlivněním z jiného programu);
• nekompetentností uživatele pro užití zařízení a produktu, dále nepřipraveností uživatele pro zadání požadovaných údajů, vložením nesprávných a nepravdivých dat uživatele;
• nepředpokládanými okolnostmi mimo působení Autora a z důvodu vyšší moci.

Uživatel smí:

3. Mít nainstalované softwarové soubory pouze jedenkrát na jediném počítači v témže reálném čase a na jednom vlastním serveru.
4. Mít nainstalované soubory v počítačové síti na více počítačích pouze tehdy, jedná-li se o plně hrazenou licenci pro počítačovou síť.
5. Vytvářet pouze záložní kopie souborů pro vlastní potřebu zálohování dat.
6. Provádět všechny změny designu, bannerů, fotografií, textů a dalších souborů k tomu určených skrze administrační prostředí internetové aplikace.

Uživatel nesmí:

1. Provádět u instalovaných programových souborů jakékoli změny, ani jej dekódovat a využívat tak získaný kód nebo databáze nebo jejich části samostatně nebo ve spojení s jiným programovým vybavením s výjimkou změn souborů k tomu určených skrze administrační prostředí.
2. Poskytnout ani zapůjčit dodaný softwarový produkt ani jeho část třetí osobě nebo umožnit třetí osobě (bez zakoupení řádné licence k tomu určené) využívat dodaný softwarový produkt pomocí tzv. terminálových služeb - vzdálené plochy přes internet apod.
3. Šířit a nabízet k dalšímu prodeji instalované soubory nebo jejich části.

Uživatel je povinen:

1. Vytvořit prázdný a samostatný server pro potřebu instalace dodávaných softwarových souborů a technických požadavků Autora a předat neprodleně přístupové údaje k tomuto serveru pro instalaci a následnou kontrolu.
2. V případě objednané služby Maintenance – zabezpečení servisní služby, garance funkčnosti a technické podpory zajistit trvalý přístup Autora k uloženým souborům.
3. Zabránit případnému zcizení dodaného softwarového produktu a uloženým souborům.
4. Bez prodleně po instalaci souborů do praktického využívání se plně seznámit se všemi jeho funkcemi, odzkoušet funkčnost odkazů a seznámit se s funkcemi operačního systému, pod nímž je softwarový produkt provozován.
5. Ve vlastním zájmu provádět pravidelné zálohy všech dat na kvalitní záznamová média (doporučujeme provádět na zvláštní média denní zálohu, na zvláštní média týdenní zálohu, na zvláštní média měsíční zálohu).
6. Okamžitě překontrolovat všechny výstupy z programu, linky na adresáře, v případě nesrovnalostí provést příslušnou nápravu.
7. Zabránit přístupu k programu osobám neznalým jeho funkcí a funkcí operačního systému, pod kterým je provozován.
8. Používat program pouze na bezporuchových počítačích nenapadených počítačovými viry.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je platná nejdříve od 1. 5. 2018. (aktuální znění) a je nedílnou součástí kupní smlouvy, smlouvy o dílo nebo fakturaci s objednatelem služeb od Autora.
2. Autor si vyhrazuje právo změnit tuto smlouvu bez předchozího upozornění.
3. Tato smlouva je dispozici každému kupujícímu u společnosti Jiří Brož - eTvorba, Vysoká nad Labem 204, 503 31 Vysoká nad Labem a je zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.etvorba.cz/navod/licencni-ujednani.pdf

TOP